Mắt trái nháy (giật) liên tục báo hiệu điềm gì ?

Mắt trái của bạn tự dưng nháy liên tục hoặc cả ngày là bị làm sao ? Theo góc độ khoa học thì hiện tượng này được lý giải do y học và tâm lý nhưng với nhiều người quan niệm truyền thống thì khi mắt phải giật (nháy) liên tục sẽ báo hiệu một điềm gì đó sắp xảy ra trong tương lai .

Điềm báo khi mắt trái nháy liên tục theo khung giờ

 • Mắt trái giật từ 23h – 1h: Giờ có bạn bè ở xa về.
 • Giật mắt trái từ 1h – 3h: Giờ buồn bực do người trong thân gây ra.
 • Máy mắt trái từ 3h – 5h: Có người mang tài lợi đến.
 • Nháy mắt từ 5h – 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
 • Mắt giật từ 7h – 9h: Có khách quấy rầy.
 • Máy mắt từ 9h – 11h: Có người mời ăn uống.
 • Điềm báo nháy mắt từ 11h – 12h: Có người đem tin vui về.
 • Điềm nháy mắt từ 13h – 15h: Có tin vui.
 • Nháy mắt trái liên tục từ 15h – 17h: Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
 • Mắt trái nháy từ 17h – 19h: Có khách đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
 • Mắt trái giật từ 19h – 21h: Việc suy tính trong lòng sắp thành sự thật.
 • Nháy mắt bên trái từ 21h – 23h: Có khách quý đến nhà.

Mắt trái của bạn bỗng nhiên nháy (máy) hoặc mắt trái giật giật vài cái hoặc cả ngày? Cùng một hiện tượng, các nhà khoa học thì thường lý giải theo con mắt của y học và tâm lý. Nhưng với nhiều người và cả quan niệm truyền thống thì nó lại báo hiệu một điềm báo gì đó…