Tag Archives: robot sophia

Sự thật về Robot Sophia

Sự thật về Robot Sophia

Robot Sophia đánh dấu bước tiến đột phá về sự phát triển của công nghệ hiện nay . Sophia được cho là robot giống với người nhất và thậm chí còn được đất nước Ả rập Saudi cộng nhận là công dân . Gần đây robot Sophia đã có một chuyến thăm đến Việt Nam […]