Tag Archives: nháy mắt trái

Mắt trái nháy (giật) liên tục báo hiệu điềm gì ?

Mắt trái của bạn tự dưng nháy liên tục hoặc cả ngày là bị làm sao ? Theo góc độ khoa học thì hiện tượng này được lý giải do y học và tâm lý nhưng với nhiều người quan niệm truyền thống thì khi mắt phải giật (nháy) liên tục sẽ báo hiệu một […]

Nháy mắt phải là điềm gì ? Dự báo tâm linh giật mắt phải theo khung giờ

Nháy mắt phải là điềm gì

Nháy mắt phải hay trái đều là hiện tượng rất bình thường của cơ thể . Tuy nhiên , mắt phải giật liên tục thì phải xem xét kỹ bởi bạn rất có thể gặp phải một vần đề được dư đoán trong tương lai . Hãy xem bài viết dưới đây của chúng tôi […]